Dne 8.března 2023 proběhl Den otevřených dveří. Během dne mohli rodiče navštívit vyučování v jednotlivých třídách, družiny, školní kluby, proběhly konzultace s výchovnou poradkyní, u recepce se promítalo video ze života školy a aktivity divadelního spolku Oříšek. Do školy se přišli také podívat bývalí zaměstnanci školy. Odpoledne proběhly i dvě komentované prohlídky školy. Pak následovalo první projektové odpoledne Tvořivá škola s matematikou pro předškoláky.