19. května se konala další akce ve spolupráci s VŠCHT Praha, tentokrát byla zaměřená na potraviny a určená pro deváté ročníky. Měla velký úspěch, jako bonus jsme mohli ochutnat sušené červíky a pro některé to byla premiéra. Žáci a žákyně si odnesli mnohé užitečné i zajímavé informace z této oblasti. Dík patří slečně Ing. Barboře Vokaté, byla skvělá. Tento školní rok se deváťáci setkají s inženýry z Vysoké školy chemicko –technologické ještě jednou, 29. května.
Ing. Květoslava Novotná, učitelka chemie