Fotografie z akce Oživit krajinu. Setkání s jihomoravskými zemědělci a dalšími lidmi, kteří rozvíjí ekologické zemědělství a místní potravinové komunity. Cílem bylo vytvořit prostor pro sdílení zkušeností, propojování a impulsy pro navázání nové spolupráce v Živém regionu.

Setkání organizovala AMPI jako součást Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.

Setkání bylo také podpořeno v rámci projektu Erasmus+ SALSIFI (Supporting Advanced Learning for Stakeholders Involved in Sustainable Food systems Initiatives, Project ID: 2020-1-FR01-KA204-080270).

Foto: Martin Matěj a Šárka Krčílková