Výřezy náletových dřevin (bříza, trnka, krušina, vrba jíva, líska) v rámci projektu "Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků" na Kupsově skále, která se nachází jihozápadně od Vlašimi, byly zahájeny v říjnu 2021 a budou probíhat pravděpodobně do března roku 2022. Zmíněný projekt je podpořen grantem z Norských fondů a řešíme ho spolu s partnery Český svaz ochránců přírody Vlašim a Hamerský potok, z.s.