Fotky jsou z různých foťáků a telefonních zařízení s kamerou, nemusí tím pádem být ve správném pořadí podle věku Babetky na fotce.

Photos are from different cameras and different phones with cameras, therefore they don't necessarily have to be in the correct order by age of Babetka in the photo.