Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm. e) Nařízení č. 679/2016 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Organizace neposkytuje třetím osobám licenci k užití autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. Pořízená videa a fotografie je možné stahovat a užívat pouze v souladu s aktuálně účinným zněním zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském. V případě toho, že by někdo měl zájem stahovat obsah webových stránek za účelem dalšího šíření či rozmnožování, je potřeba zajistit si souhlas dokumentovaných osob. Organizace nenese odpovědnost za užívání a další zveřejnění fotografií a videí třetími osobami.
2023-2024
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2019
2018
2017
2016
Public Albums
Video
ZŠ Kyjevská
Safari karneval Štolbova
Jarní prázdniny s Betou
Výukové programy v Krajské nemocnici
Výukové programy nemovnice
Tvořive dílny v Krajské nemocnici
Kroužek hasičů
Tiffany vitrazře
Výukové programy MŠE a ZŠ Dubina
Adventní tvoření na Dubine
Dětský den na Dubine
Den děti na Dubině