9.9.2014 KVĚTNÁ ZAHRADA V KROMĚŘÍŽI

5. procházka kolem květinových záhonů poblíž liliovníku