V sobotu 19.11.2022 bola v katastri obce Štefanová, okres Pezinok, slávnostne požehnaná krížová cesta.
Iniciátorom tejto významnej udalosti bol pán Vincent Heriban, rodák zo Štefanovej. Spolu s najbližšou rodinou postavil Krížovú cestu na vlastnom pozemku. Zároveň bol aj hlavným sponzorom jej financovania.
Slávnostný príhovor predniesol pán Vincent Heriban, ktorý túto myšlienku nosil v sebe už desiatky rokov.
Podnetom pre neho bolo niekoľko skutočností.
Prvá skutočnosť, historická. Jeho pradedo Pavol Heriban, bol Štefanovským richtárom v období keď sa stavala a v roku 1885, bola v štefanovskom chotári slávnostne vysvätená Kaplnka svätej Rozálie. Spolu s vtedajším farárom Jozefom Jankovičom boli hlavnými iniciátormi jej stavby, z vďaky Pánu Bohu za ukončenie pandémie cholery.
Druhá skutočnosť, osobná vďačnosť Pánu Bohu za zdravie a uzdravenie.
Tretia skutočnosť, prosba a poďakovanie Pánu Bohu za ukončenie pandémie Covidu.
Požehnanie vykonal pán farár Ján Záhradník, správca farností v Štefanovej a farár vo Vištuku v spolupráci s ďalšími kňazmi: Jozef Dúc - farár v Senci, Andrej Šottník - farár v Pezinku a Branislav Trubač - administrátor farnosti v Budmericiach.
Zúčastnili sa ho obyvatelia Štefanovej a okolitých obcí Vištuk, Budmerice, Častá, Doľany a mnohí rodáci zo Štefanovej žijúci dnes v Bratislave, Pezinku a iných obciach.
V mene všetkých ľudí dobrej vôle Ti úprimne, zo srdca ďakujeme Vincent, za toto dielo, ktoré bude pietnym miestom stretnutia s ukrižovaným Ježišom Kristom.
Dedičstvo otcov zachovaj nám pane!