Po 33 letech končí v naší farnosti náš duchovní správce páter Jan Můčka.
V neděli 9. 7. 2023 v naší farnosti byly slouženy v jednotlivých kostelích naší farnosti mše svaté, při kterých se farníci a zástupci zastupitelstev jednotlivých obcí rozloučili s otcem Janem.