V neděli 16.07.2023 byl valašskoklobuckým děkanem P. Pavlem Macurou uveden do funkce náš nový duchovní správce P. Jan Mach.