V neděli 30. 7. 2023 se uskutečnila pouť u kaple Svatého Františka.
V 15 hodin za deštivého počasí byla sloužena mše svatá otcem Antonínem - františkánem z Uherského Hradiště a celebrantem otcem Janem.
Ani nepřízeň počasí neodradila asi 120 poutníků od účasti na bohoslužbě a ti byli odměněni po mši svaté, kdy všem otec Jan zahrál na heligónku a zazpívali s otcem Antonínem známé moravské písničky.