V neděli 6.8. v Loučce oslavuje Sbor dobrovolných hasičů 125 let výročí založení sboru.
V rámci programu v obecním sále se uskutečnila mše svatá za živé a zemřelé hasiče z Loučky, kterou celebroval Mons. ICLic. Jan Můčka.