V neděli 10. 9. 2023 se uskutečnila hodová mše svatá u kaple ve Vysokém Poli. Jako hlavní celebrant byl náš bývalý duchovní správce otec Jan Můčka.
Poutníci vyšli průvodem od hasičské zbrojnice ve Vysokém Poli a za krásného počasí se zúčastnili mše svaté.