Ve dnech 9.-13. listopadu proběhla v naší farnosti „pomisijní duchovní obnova“
pod vedením misionářů z Misijní společnosti sv. Vincence de Paul.