V sobotu 31.12.2022 se uskutečnila tradiční děkovná mše svatá u kaple Svatého Františka.
Mši svatou sloužil p. Vít Hlavica, děkan vizovické farnosti, rodák z Vysokého Pole.