V sobotu 7.1.2023 a v neděli 8.1.2023 se v naší farnosti uskutečnila charitativní Tříkrálová sbírka.
Fotky jsou z Vysokého Pole, Slopného, Loučky, Újezdu.