Filters
Show Metadata
Keywords (6)
10-18mm 18-135mm 2023 Kadaň motorky Perštejn
Tradiční Svatováclavská jízda do vrchu v Perštejně opět přilákala na startovní rošt stroje nejrůznějších kvalit, stáří a ambicí.
Jedno však měli všichni společné - smysl pro nasazení, zábavu a provětrání svých s láskou opečovávaných "dětí".

Další alba roku 2o23