Návrat kuřičky na lokalitu, kde již vyhynula. Samotné akci předcházel podrobný výzkum (viz.genetická analýza a křížení), který určil, jak pro tuto novou populaci vybrat zdroj semen.
Ukázalo se, že je vhodné použít kombinaci různých zdrojů z EVL Želivka. Z těchto semen byla nejprve založena záchranná populace ve Vodním domě. Ta sloužila jako zdroj semen pro vypěstování dostatečného množství jedinců pro výsadbu.
Samotná výsadba byla realizována na podzim 2018 a bylo vysazeno celkem 1 101 jedinců.