Druhově bohatá orchidejová louka, jeden z mála biotopů vstavače bahenního (Orchis palustris).