prohlídka kostela, ZŠ, hasičské zbrojnice - výstava fotek, malování na obličej, prohlídka meteorologické stanice, koňský povoz