Křížová cesta za rodiny se uskutečnila v neděli 3. března v 15 hodin u kostela v Rybí.