Album fotek zISPU World Championship 2022

album je pouze k prohlídce, přísný zákaz stahování, kopírování a snímkování obrazovky. Fotografie jsou zcela majetkem autora. tereza.bulasova@seznam.cz

the album is only for viewing, strict prohibition of downloading, copying and screenshotting. Photographs are entirely the property of the author. tereza.bulasova@seznam.cz


Das Album ist nur zum Ansehen, strenges Verbot des Herunterladens, Kopierens und Screenshots. Fotos sind vollständig Eigentum des Autors. tereza.bulasova@seznam.cz