Pondělní velkou průtrž mračen zakončila duha, která se rozprostřela nad celou Hrabovou