Vystoupení hudebního ansámblu “The Puzzles” v Kostele sv. Kateřiny. Zazněly skladby, které si zpíváme v době vánoční, ale třeba také skladba Beatles Yestarday.