Novoroční koncert orchestru DEOR a Dechové hudby Polanka v čele s kapelníkem Dechové hudby Polanka, Jiřím Adamcem. Zpěv: Eva Mittnerová, Stanislava Ritzová, Jindřich Müller