Moderovala Vlaďka Dohnalová, host Ivo Šmoldas, karikatury Vašek Šípoš, hudba Martin Jarošek (Vašek Šípoš kreslil aktéry a Martin Jarošek hrál na piano).