Posedmnácté uklízeli skauti v sobotu 2. dubna 2022 přírodu v okolí Moravské Třebové v rámci akce Operace PVC (Poctivě Vyčištěné Cesty) a projektu Ukliďme Česko. Přes nepřívětivé studené počasí (teplota 0 °C) se sešlo 48 dobrovolníků, kteří rozděleni do menších skupin posbírali nepořádek v okolí cest a volnočasových ploch v Pekle, na Pastvisku a Křížovém vrchu. I letos se bohužel nashromáždila slušná hromada odpadků, které do přírody nepatří. Velký dík všem účastníkům. Foto: Jessie, Bády, Tereza B.