Fotografuji co vidím a pošetile se snažím o zachycení okamžiku, nálady a souvislostí ...