Public Albums
Uvítanie detí
Výstavba plavárne
Rekonštrukcia športovej haly
ŠK Tvrdošín zápasy
Kultúrne podujatia mesta
Školstvo
Cestný beh - Tvrdošínska dvanástka
Plavecký výcvik na mestskej plavárni
Cyklisti
Študenti z Turecka
Deň detí
Odovzdávanie kompostérov
Predškolaci na mestskom úrade
Výročná urbárska schôdza za rok 2019
Otvorenie nového školského roka na ZŠ M. Medveckej
Dni mesta Tvrdošín 2019
Koncert v DK Všetkých svätých
Michalský jarmok
Burza zberateľov
Konferencia o spracovaní odpadu
Výber fotiek 2019
Vysvätenie fary a pastoračného centra
Mikuláš na námestí
Sviatok príbuznosti
Nový rok
FLOORBALL SK LIGA
Nový športový stánok pre korčuľovanie
Bežkopotulky
Žijeme a pracujeme pre naše mesto
Vypustenie bazéna v mestskej plavárni
Práce v Oraviciach
Cyklochodníky Tvrdošín
Rekonštrukcia zdravotného strediska
Mestská plaváreň
Infocentrum Oravice
Plošné testovanie
Zdravotné stredisko 21
Dotazník pre ZMOS
Nevyhnutné práce na skládke
Rekonštrukcia MsÚ 2021
Výstavba rýchlostnej cesty
Náučný chodník
Asfaltové koberce
Rekonštrukcia knižnice
Kaufland
Rekonštrukcia Kina Javor
Kluby dôchodcov
Dom služieb-rekonštrukcia
Detské jasle
Oprava zvonice Krásna Hôrka
Oravice - vodovod
Oprava schodov pri pošte na sídlisku Medvedzie
Rekonštrukcia cesty v Krásnej Hôrke
Rekonštrukcia tenisovej haly
Rekonštrukcia schodov pri ZŠ MM
Práce na potoku Hlísnik
Stavebné práce na Vojtaššákovej ulici a v K. Hôrke
Multifunkčná hala
Rekonštrukcia spoločenskej sály
Výstavba mostu cez rieku Oravica
Revitalizácia Medvedzie