Do knihovny docházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolektivy během školního roku pořádáme na 400 vzdělávacích lekcí a exkurzí. Pro veřejnost pak ročně na 50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení a kurzů. Připojujeme se k celorepublikovým akcím jako je Noc s Andersenem, S knížkou do života, Knížka pro prvňáčka, Lovci perel, Březen měsíc čtenářů, Týden knihoven. Návštěvnost knihovny je během "normálních" let kolem 50 000 fyzických návštěvníků a k tomu ještě přes 60 000 online návštěv (vstupy do čtenářských kont a online katalogu). Spolupracujme s Adrou, Zdravým městem, Klubem seniorů, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, Centrem pro rodinu, Centrem na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj a dalšími. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťujeme metodickou pomoc 16 obecním knihovnám v obcích mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Public Albums