Ahoj vodáci,
Salza nás o víkendu na přelomu léta a podzimu pohostila parádním průtokem kolem 20 m3/s a mysticky vlídným počasím.
Sobotní dopoledne jsme se rozpádlovali na poklidnějších úsecích a cinkavých peřejkách.
Odpoledne jsme už hupsli do šumivých peřejí s vyvrcholením u slalomové trati ve Wildalpenu.
Vyplavoval se endorfin, adrenalin, občas i tu a tam nějaká posádka.
Před cílem se nám v laguně podařilo i uzavřít kruh.
Vydatná večeře u Wasserlochu byla zaslouženou tečkou parádního dne.
Nedělní Salza na nás nenechala kapku suchou.
Po burácivých peřejích nám vždy nabídla kousek mírnější pasáže na zklidnění a event. pochytání.
Dovádění ve vlnách, juchání ve zpěněné vodě, cákání na parťáky, skákání z můstku, občas plavání v průzračném tyrkysu.
Slušelo by se Salze poděkovat, ale víme, že živlům se neděkuje, těm se obětuje.
Jízdou ve stoje jsme si Salzu získali a ona nás.
Hobly hobly bubly bubly Bróóó
Bylo to prima, byli jste prima.
Těším se na Vás zase příště 🙋‍♂️😀🌞🌄🌊💦
Petr
https://www.smarttravel.cz/rafting-salza