Kurzy a setkání
Zlatý list
Ekologická olympiáda
Dunajský umělec
Rok netopýrů
Útěk do přírody
Krajské kolo Zlatý list
Oddíly ČSOP
Rok konikleců