Filters
Rating
  1x
  3x
Colored Labels
Keywords (4)
flowers kvetiny woman zena
Beauty and fragility - two characteristic features of women and flowers. This was my inspiration to create photos combining the aesthetics of the female body with the richness of colors and shapes of exotic flowers. Both are the result of Mother Nature's creativity and I was just trying to point that out.

Krása a křehkost - dvě vlastnosti, charakteristické pro ženy i květiny. To byla má inspirace k vytvoření fotografií spojujících estetiku ženského těla s bohatstvím barev a tvarů exotických květin. Obojí je výsledkem kreativity matky přírody a já jsem se jen pokusil na to upozornit.