Název této fotograf ické série byl inspirován knihou George Orwella 1984. Šálek styl izuje každodenní akt ivi ty v duchu orwellowské sci - f i ; snímky s nádechem černého humoru mají vytvořit ironickou představu o tom, jak by mohl vypadat život ve státě, kterému vládne Velký bratr. Možná bychom se neměli poučovat jen z chyb minulosti, ale měl i bychom se také zamyslet nad tím, jak by náš život mohl v budoucnost i vypadat, pokud se nepoučíme. Pro diváka může být zajímavá skutečnost, že Šálek emigroval z komunistického Československa v roce 1981 a do České republiky se vrátil až po sametové revoluci .Většina rekvizit na fotografiích pochází z doby okolo roku 1970 nebo i dřívější .
Věra Matějů

The title of this series of photographs was inspired by George Orwell 's book 1984. Salek has given everyday act ivities
an Orwellian, sci - fi twist ; the images are intended to portray a somewhat sardoni-laced-with irony view of what life under
a Big Brother state might be like. Perhaps we should not only learn
from mistakes of the past ,but we should also think about
what our life might look like in the future if those lessons aren’t learned. ( It may interest the viewer to note that Salek fled
Czechoslovakia under communism in 1970.He returned to the Czech Republic after the Velvet Revolution) .
Most of the materials used in the photographs are of a 1984 or earlier vintage.
Vera Mateju