Photographed on 4x5 inch and 6x9 cm format, scanned, not digitally edited.-----Fotografováno na formát 4x5 inch a 6x9 cm, skenováno, digitálně neupraveno.