Filters
Rating
  24x
Colored Labels
Keywords (3)
kniha loos plzen
Mimořádně rozsáhlý bytový interiér s uplatněním šesti úrovňového
prostorového řešení tzv. Raumplaunu implantovaného do již stávajícího
objektu na Klatovské číslo 110 v Plzni se v březnu 2023 stal součástí
mezinárodní sítě Iconic Hauses. Semlerova rezidence patří mezi 188
architektonicky významných domů po celém světě.
Jedná se o poslední a výjimečné dílo architekta Adolfa Loose, kterým završil své
působení v Plzni mezi lety 1907-32. Ojedinělost architektonického konceptu
vytvořeného pro rodinu Oskara Semlera je dána jeho návazností na neméně
slavnou Mülerovo vilu v Praze, od které se liší přizpůsobením staršímu objektu
a obohacením rozdílnými prvky navrženými architektem Henrichem Kulkou,
spolupracovníkem a pokračovatelem díla Adolfa Loose.
Tento objekt, téměř neznámý, byl po rozsáhlé rekonstrukci poprvé v celém
svém rozsahu zpřístupněn veřejnosti na konci září 2022 díky Západočeské galerii v Plzni.
Text a průvodce prohlídkou: Kamila Šedý