Ve Svatém Štěpáně to v sobotu 2.9.2023 žilo!
Hudba, jídlo, pivo, zábava, skákací hrad, ledadlo s cukrovinkama a přátelská setkání. Do nebe letělo poděkování a písnička pro Lubomíra Fojtíka, který se zasloužil před mnoha lety o znovuzrození štěpánského areálu. Oceněn byl pan Kostka za dlouhodobou a příkladnou práci pro SDH Svatý Štěpán.