Děkujeme, že jsme se sešli v hojném počtu a podpořili a vyslechli si malé vystoupení, které si pro vás připravily děti ze školky.
Díky patří i SDH Vrchoviny za vyhřátou zbrojnici, horký mošt a krásné odměny pro malé zpěváky.

[text: facebook.com/vrchovinynmnm]

Za foto děkujeme Lubošovi Smolovi a Michaele Vítkové