vrchoviny.cz/jaroslav-knittl

První tři fotografie pochází z webu Akademických týdnů.

V pořadí čtvrtá fotografie ukazuje svatbu rodičů J. Knittla.
Na páté a šesté fotografii je matka J. Knittla, rozená Suchánková, v kroji (na druhé straně fotografie je uvedeno "24.8.1926 Luhačovice").
Na sedmé fotografii je J. Knittl se svým dědečkem, panem Suchánkem, a na druhé straně je napsané datum 5.6.1939.
Na osmé fotografii jsou bratři Knittlové, jejich dědeček pan Suchánek, dále pravděpodobně rodiče, teta se strýcem (Šindelářovi?) a sestřenice.
Na deváté fotografii je otec J. Knittla.
Desátá fotografie vyobrazuje rodinu Suchánkových (dívka vlevo je budoucí paní Knittlová, dívka vpravo je Růžena Suchánková, která se provdala za Jindřicha Šindeláře z Vrchovin č. p. 26. a chlapec je budoucí dědeček Drahomíry Štěpánové).
Jedenáctá fotografie byla pravděpodobně zachycena u vchodu domu č. p. 69.
Na dvanácté fotografii je z druhé strany napsáno "na Panorámě 24.7.1935".