Myšlenkové mapy


Žáci se u nás naučí, jak se dá zpracovat text do formy myšlenkové mapy v počítačovém programu.
Seznámí se také s dalšími možnostmi využití myšlenkových map, jako je třeba plánování akcí, organizace vlastních aktivit nebo podpora pro lepší pochopení a zapamatování učiva.