Trojská válka
Paní učitelka Renata Kulíšková v naší škole vede dramatický kroužek. Jeho práce vyvrcholila na konci června divadelním představením pro žáky školy.