Adaptační pobyt 2023
V šestém ročníku vznikají nové kolektivy, do tříd přichází noví žáci, v rozvrhu se objeví nové předměty. Proto šesťáci zahajují školní rok "adapťákem", což je pobyt za účasti třídních učitelů a psycholožky. Ten letošní se konal v Karolíně.