9. A v Praze
Národní muzeum, Václavák, ZOO, prohlídka rozhlasu. Vlastivědné putování deváťáků do Prahy bylo parádní.