9. B v Praze
Na vlastivědném putování v našem hlavním městě byla také třída 9. B. Prohlédněte si fotografie.