Ve školce pekli koblížky
Masopustní koblížky, které si děti ve školce samy upekly, se jen smály. Posuďte sami.