1. A v tělocvičně
Prohlédněte si fotografie ze zajímavých aktivit třídy paní učitelky Moniky Gregorové.