Pasování prvňáků
Pololetní vysvědčení si nejlépe užili žáci prvních tříd. Den plný soutěží a zábavy se dětem líbil. Nechyběla ani slavnostní hostina.