Školka ve vodě a na stráni
Mateřská škola pravidelně využívá školní bazén. Prohlédněte si také fotografie z batůžkového dnu.