RoboKáry
Díky pánům Pernicovi a Vybíhalovi ve škole velmi dobře funguje kroužek robotiky, takže se sloupské RoboKáry mohou prohánět i v Olomouci.