Čarodějnice v družině
Čarodějnická bojovka a závody na košťatech. Ve školní družině bývá veselo.